Ταυτότητα

 

Το όνομα ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και επιχειρηματία έμπορο, είναι συνώνυμο εγγύησης και αξιοπιστίας. Η καινοτομία, η ευκολία, η ασφάλεια αποτέλεσαν σημαντικές αξίες και προϋποθέσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος στα πολλά χρόνια της επιτυχημένης πορείας του.

Στόχος μας. Η κάλυψη των καθημερινών αναγκών κάθε ελληνικού νοικοκυριού με προϊόντα σύγχρονα και φιλικά στη χρήση. Για την υλοποίηση του στόχου μας παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις αναζητώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες, επενδύουμε σε ανθρώπους, αλλά και σε σύγχρονα εργαλεία δουλειάς. Ταυτόχρονα, καλλιεργούμε τη σχέση μας με τους καταναλωτές προκειμένου να είμαστε πάντα σε θέση να γνωρίζουμε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητάς τους.

Σκοπός μας. Η μακρόχρονη και συνεπής πορεία μας στο χώρο του εξοπλισμού των ελληνικών νοικοκυριών έχει τοποθετήσει την Μπενρουμπή στην ηγετική θέση της ελληνικής αγοράς. Σκοπός μας είναι η διατήρηση της θέσης αυτής, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, αλλά και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας. 

Αξίες. Το όνομα Μπενρουμπή για τον Έλληνα καταναλωτή είναι συνώνυμο εγγύησης και αξιοπιστίας. Η καινοτομία, η ευκολία και η ασφάλεια αποτέλεσαν σημαντικές αξίες και προϋποθέσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος στα πολλά χρόνια της επιτυχημένης πορείας του.